جغرافیای شهری
تأثیر شرایط اقلیمی بر تغییرات مکانی-زمانی و ویژگی‌های بیوفیزیکی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی شهرهای کاشان،شیرگاه، بندرانزلی)

بهاره سادات موسوی؛ عطاءالله عبداللهی کاکرودی؛ سمانه اروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

https://doi.org/10.34785/J011.2022.023

چکیده
  گسترش فیزیکی شهری بر تغییرات مکانی و زمانی در خواص بیوفیزیکی سطح، از جمله LST تاثیرگذار بوده و منجر به افزایش دمای سطح طی سال‌های پایش شده است. به طوری که نتایج حاصله در هر سه شهر مورد مطالعه طی سال‌های پایش، روند افزایشی دمای سطح زمین را نشان می‌دهد. بررسی‌ها در شهرها نشان داد که رشد شهری با توجه به محیط جغرافیایی و شرایط طبیعی هر منطقه ...  بیشتر

جغرافیای شهری
بررسی و تحلیل فضایی نابرابریهای اجتماعی درمناطق شهری با رویکرد شهر متراکم مورد مطالعه : شهر بابل

عامر نیک پور؛ غلامرضا ملکشاهی؛ فاطره رزقی

دوره 4، شماره 16 ، آبان 1394، ، صفحه 27-38

چکیده
  نابرابری‌های اجتماعی پدیده‌ای است که بر تمام مناسبات اجتماعی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. تحلیل فضایی توسعه، میزان نابرابری‌ها و محرومیت نواحی مختلف را مشخص و اولویت اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم می‌کند. در ادبیات برنامه‌ریزی شهری دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارند که سعی نموده‌اند تراکم را به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار ...  بیشتر