نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

افزایش سریع وسائل نقلیه موتوری وبالارفتن نرخ مالکیت خودرو درکلانشهرهای کشورمان، مشکلات عدیده‌ای همچون تراکم ترافیکی وعواقب ناشی از آن همانند افزایش میزان آلودگی هوا را به دنبال داشته است. تجربه نشان می دهد گرایش عمومی به حمل‌ونقل عمومی، با افزایش سطح درآمدی و دسترسی به وسیله نقلیه شخصی کاهش می‌یابد. یکی از راهکارهای تشویق اقشار متوسط و برخوردار اجتماعی به استفاده بیشتر از خدمات حمل و نقل عمومی، ارتقاء جذابیت آن بر اساس سلیقه و خواست استفاده کنندگان است و بر همین اساس، تامین رضایت مسافرین از معیارهای تعیین کننده موفقیت سیستم های حمل و نقل عمومی است. این مقاله با هدف بررسی رضایت مسافران از خدمات حمل‌ونقل اتوبوس‌رانی درون شهری در سطح کلانشهر شیراز ارائه شده و تلاش می کند تا به شناسائی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مسافرین بپردازد. داده‌های اولیه برای این منظور، ازطریق تکمیل پرسش‌نامه n=584)) جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیلی قرار گرفته اند. بابهره گیری از تحلیل همبستگی، مدل رگرسیون رتبه‌ای و آزمون خطوط موازی مشخص گردید که عواملی همچون سطح تحصیلات، مالکیت و میزان استفاده ازخودرو، سر فاصله زمانی عبور اتوبوس و همچنین فراوانی استفاده از اتوبوس مهمترین عوامل تأثیر گذار بر میزان رضایت استفاده کنندگان می باشند. بررسی نتایج همچنین نشان داد که فراوانی استفاده از اتوبوس توسط یک مسافر لزوما به مفهوم رضایتمندی از خدمات ارائه شده نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Ordered Logit Regression Model for Evaluation of Passenger Satisfaction of Shiraz Bus System

چکیده [English]

The rapid increase of motor vehicles and car ownership rates in urban areas has led to serious concerns such as increasing traffic congestion and air pollution. Public transport is an important solution for such problems. However, the current trend of passenger demand for bus shows a decreasing figure for bus market. Discovering such kind of problem is an important research issue. It seems that making public bus system more attractive and viable could increase the share of travelers choosing the bus as a sustainable mode of travel. This paper gives an attempt to survey a sample of passengers attending in all 11 bus transfer points throughout Shiraz Metropolitan area asking them to describe their satisfaction with current public bus system. The primary data was collected using a survey questionnaire. Then, several statistical analyses including correlation analysis, ordinal regression and test of parallel lines were applied to discover the factors affecting passenger satisfaction level. The following factors showed significant roles affecting passenger satisfaction: education level, car ownership, frequency of car use, bus headway and the frequency of bus usage. Furthermore, the analysis showed that frequent bus users were less satisfied with the current level of service confirming the necessity of improving the quality of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Bus
  • Passenger satisfaction
  • Ordered logit regression
  • evaluation
  • Shiraz