نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ایده "دهکده شهری" به عنوان راهبرد تحقق پایداری در سکونتگاه‌هایی با شرایط مختلف و با انگیزه‌های متفاوت اقتصادی و اجتماعی، به عنوان راه‌حلی برای توسعه پایدار شهری و روستایی به کار رفته و موفقیت آن در بسیاری از نمونه‌ها نشان از جهان شمول بودن آن دارد. این ایده به عنوان راهبرد تحقق توسعه پایدار در انگلیس مطرح شد. هدف این الگو، خلق محیطی است با کاربری‌های متنوع، خودکفا، با اولویت حمل‌و‌نقل عمومی و پیاده‌روی و دارای فضاهای جمعی و جذاب برایتشویق توسعه اجتماع محلی و مشارکت عمومی. در این مقاله  به بررسی و استخراج اصول طراحی د‌ خصوص دهکده‌های شهری از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، پرداخته شده است. در تدوین تجارب مرتبط با این ایده، پس از معرفی کلی پروژه و تاریخچه آن، دستورالعمل‌ها و راهکارهای کلیدی به کار رفته در هر یک، به ویژه از جنبه‌های معماری و طراحی شهری، دسترسی‌ها و مسیرها، کاربری‌های پیشنهادی، نوع ساختمان‌ها و همچنین راه‌کارهای به کار رفته به ‌منظورارتقای پایداری و کاهش مصرف انرژی مطرح شده است. معیار انتخاب نمونه‌ها نیز جامع بودن اصول و دستورالعمل‌های ارائه شده در هر مورد، در ارتباط با طراحی شهری و معماری و اصول پایداری بوده است. ایجاد سکونتگاه روستایی پایدار با استفاده از رویکرد دهکده شهری، راه‌حلی برای مشکلات موجود و کنترل توسعه بافت‌های روستایی خواهد بود. در این پژوهش سعی می‌شود تا با استفاده از مبانی نظری،  توضیح مفهوم دهکده شهری و بررسی تجارب موفق جهانی مرتبط با موضوع با توجه به شرایط بومی کشور برای یک نمونه موردی (روستای آق اِولَر از شهرستان تالش)، به ارائه پیشنهادهایی برای دستیابی به راهبردهای کنترل توسعه و ساخت‌و‌سازهای ناهماهنگ در سکونتگاه‌های روستایی در کشور پرداخته شود. کاربست اصول این الگو، با توجه به شرایط هر منطقه و بعد از تطبیق با نیازهای ساکنان بومی، قابل تعمیم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of the urban village model, a solution in order to achieve Sustainable Rural settlements (Review samples of successful abroad experiences and and Territorial case: Agh Evlar village of Talesh county)

چکیده [English]

The idea of ​​"Urban Village" as a strategy to achieve sustainability, in settlements with various conditions and with different social and economic incentives, used as a solution for urban and rural sustainable development and its success in many instances has demonstrated its universality. This idea was introduced as a strategy to achieve sustainable development in England. It aims to create an environment with a various functions, self-sufficient, with priority to public transport, walking and, with public spaces and attractive for encouraging local community development and public participation. In this article, we investigated and evaluated the design principles in urban villages through library research. In the experiments with this idea, after the introduction of the overall project and its history, key directions and strategies used in each, particularly of the aspects of architecture and urban design, access and paths, suggested functions, the type of buildings and, and strategies used to promote sustainability and reduce energy consumption were suggested. The sample criteria were based on being comprehensive principles and guidelines presented in each case, was in relation to urban design and architecture and the principles of sustainability. Creating sustainable development of rural settlements with the use of urban village approach, will be a solution to the existing problems and controlling the context of rural development. This research attempted to use the theoretical, explaining the concept of the urban village and urban areas of successful experiences related to the topic of the local conditions in a village case (Agh Evlar Village from Talesh County), to provide suggestions for the development of control strategies and access to the uncoordinated construction of rural settlements. Applying the principles of this approach, to suit the needs of each region and the implementation of local residents were generalized. It can be said that as a fundamental subject, any rural housing policy and planning in the country can be successful if efforts and planning with architectural features of the rural and ethnic traditions, cultural and geographical diversity in different regions of the country is coincident. Moreover, in the housing, neglecting other aspects of the quality of it such as: environmental aspects, health facilities, light, construction technique, visual qualities, local and regional identities, is a main weakness of the rural housing program. Contemplate the local architectural patterns and reliance on local knowledge and facilities can be a good base for design and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban village - Sustainable Development - Sustainable Settlements- Agh Evlar Village