قابل توجه نویسندگان ارجمند

به استحضار می رساند نویسندگان مقالات پذیرفته شده، در موعد چاپ بایستی اصلاحات ساختاری را حسب شیوه نامه ای که در همان زمان در اختیار نویسندگان قرار می گیرد در مقاله اعمال نموده و فایل های ضروری را ارسال نمایند.

این فایل ها شامل مشخصات کامل نویسندگان، خلاصه انگلیسی ساختارمند و فایل اصل مقاله اصلاح شده می باشد.