طراحی شهری
ویژگی‌های محیطی موثر بر تحرک و فعالیت فیزیکی کودکان در محله از نگاه آنان؛ مطالعه موردی: شهر مشهد

تکتم روشن دل؛ بختیار بهرامی؛ مهدی سعیدی؛ گوران عرفانی

دوره 13، شماره 49 ، بهمن 1402، ، صفحه 3-16

https://doi.org/10.22034/urbs.2023.62738

چکیده
  باوجود نقش معنادار تحرک و فعالیت فیزیکی کودکان در سلامت و بهزیستی آنان، این نوع فعالیت‌ها در همسایگی­ها و محلات مسکونی رو به کاهش است. یکی از راه‌های جبران این مسئله، تقویت آن دسته از ویژگی‌های محیطی مورد نظر کودکان است که آنان را به تحرک و فعالیت فیزیکی در محله‌هایشان ترغیب می‌کنند. بدین‌منظور، این پژوهش نظرات 450 کودک نُه تا ...  بیشتر