نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه کردستان

2 عضو گروه شهرسازی دانشگاه کردستان

3 پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه کردستان

4 پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه نورث‌آمبریا، انگلستان

چکیده

علی‌رغم نقش معنادار تحرک و فعالیت فیزیکی کودکان بر سلامت و بهزیستی آنان، این نوع فعالیت‌ها در همسایگی‌ها و محلات مسکونی رو به کاهش است. یکی از راه‌های جبران این مسئله، تقویت آن دسته از ویژگی‌های محیطی است که هم مورد نظر کودکان است و هم آنان را به تحرک و فعالیت فیزیکی در محله‌هایشان ترغیب می‌کنند. تحقیقات پیشین این ویژگی‌ها را به‌صورت موردی و یا در قالب چند مورد بررسی کرده‌اند. بااینحال به مطالعاتی با رویکرد جامع‌تر نیاز هست تا بتوان نقطه نظر کودکان را درباره مجموعه‌ای از این ویژگی‌ها فهم و بررسی کرد. بر این اساس، این پژوهش با مشارکت 450 کودک (8/43 % دختر و 2/56% پسر) ساکن در محله‌های منطقه 10 شهر مشهد، نظر آنان را درباره مجموعه‌ای از 28 ویژگی‌ محیطی مستخرج از ادبیات جمع‌آوری می‌کند. در نهایت پاسخ‌های کودکان به‌کمک تحلیل عامل اکتشافی دسته‌بندی و مرتبط با عوامل نهایی بازتعریف شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحرک‌ و فعالیت فیزیکی این کودکان در محله‌‌هایشان متاثر از هفت عامل است: 1) اجازه والدین برای حضور بیرون از خانه، 2) مسیر پیاده امن و لذت‌بخش به‌ویژه از خانه به مدرسه و بالعکس، 3) امنیت اجتماعی به‌کمک فضاهای شاد و اجتماع‌پذیر، 4) قابلیت‌های محیطی قابل استفاده در شب و روز، 5) خوانایی به کمک مغازه‌ها در تراز همکف درکنار ساختمان‌های نشانه‌ای، 6) محیط متنوع برای کاوشگری و ماجراجویی و 7) ایمنی هنگام حرکت در فضا و بازی با وسایل. تقاضای مکرر برای انجام فعالیت‌های بازی‌وار حین فعالیت فیزیکی (تفریح، شادابی، و بازی با دوستان)، بیانگر این نکته است که ترجیح و تجربه کودکان درارتباط با تحرک و فعالیت فیزیکی، تفاوت بنیادی با بزرگسالان دارد. سیاست‌گذاران حوزه سلامت و برنامه‌ریزان و طراحان شهری زمانی می‌توانند به خلق یک محله حامی تحرک و فعالیت فیزیک کودکان نزدیک شوند، که چنین شرایط لذت‌بخشی را برای حضور و فعالیت مستقل آنان در فضاهای باز محله‌ فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental characteristics affecting children's physical activity and mobility in their neighborhoods from their perspective; Case study: Mashhad City

نویسندگان [English]

 • Toktam Roshandel 1
 • Bakhtiar Bahrami 2
 • Mehdi Saidi 3
 • Goran Erfani 4

1 Urban Design Graduate of Kurdistan University

2 University of Kurdistan- Department of Urban Planning and Design

3 Postdoc researcher at the University of Kurdistan

چکیده [English]

Despite the significant impact of physical activity and mobility on children’s health and well-being, such activities are declining in neighborhoods and residential areas. One way to address this issue is to highlight the environmental characteristics that encourage children to move and engage in physical activity in their neighborhoods. Studying a collection of the characteristics from the children's perspective requires further study, even though previous research has examined them on a case-by-case basis or in a few instances. With the participation of 450 children (43.8% girls and 56.2% boys) living in the neighborhoods of District 10 of Mashhad City Therefore, this research collected their opinions on a set of 28 environmental characteristics extracted from the literature. Finally, using exploratory factor analysis, the children's responses were classified and redefined into final factors. The findings indicate that the children’s physical activity and movement in their neighborhoods are influenced by seven factors: 1) parental permission to be outside, 2) safe and enjoyable pedestrian routes, 3) social safety through happy and welcoming spaces, 4) environmental affordances usable in day and night, 5) legibility through symbolic buildings and shops in ground floor level, 6) diverse environments and elements for exploration and adventure, 7) and safety during free movement and playing with equipment. As a recurring theme in each factor, children’s desire to engage in recreational and playful activities with friends highlights their different perspectives on physical activity from adults. By providing joyful settings for children’s independent presence and activity in open neighborhood spaces, health policymakers, and urban planners/designers can create supportive neighborhoods that foster children's physical activity and movement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children
 • children&rsquo؛ s physical activity
 • children&rsquo؛ s mobility
 • neighborhood
 • environmental characteristics
 • interaction with environment
 • Mashhad