معماری شهری
تاثیر ویژگی‌های عمومی مکان‌های سوم بر تعاملات اجتماعی نمونه موردی: کافه‌های شهر تبریز.

فرناز دیبازر؛ سحر طوفان؛ سیروس جمالی؛ نیما ولیزاده

دوره 10، شماره 39 ، مرداد 1400، ، صفحه 29-40

https://doi.org/10.34785/J011.2021.806

چکیده
  مکان‌های سوم  نمونه‌ای موفق از مکان‌های عمومی هستند که به دلیل ویژگی‌های خاص خود نقش مهمی در کیفیت زندگی شهری دارند. تأمین محیطی با توانایی شکل دهی و تقویت تعاملات اجتماعی یکی از نقش‌های مهم مکان‌ سوم است. هر چه جامعه تعاملات اجتماعی بیشتر و مؤثرتری داشته باشد، سالم­تر و پویاتر خواهد بود؛ بنابراین توجه به ایجاد و شکل­دهی ...  بیشتر