منظر شهری
تاثیر قواره و منظر قابل رویت ساختمان‌های بلند از معابر شهری بر واکنش‌های ادراکی-روانی افراد (مورد: برج زاگرس شهر همدان)

پوریا سعادتی وقار

دوره 12، شماره 47 ، خرداد 1402، ، صفحه 33-50

https://doi.org/10.34785/J011.2022.020

چکیده
  افزایش تعداد ساختمان­های بلندی که با فرم­های گوناگون در معابر نه چندان عریض شهرها ساخته می­شوند، لزوم توجه دو­چندان به این بنا­ها را مطرح ‌می‌سازد. در پژوهش حاضر با تمرکز بر احساس فشار روانی که از رؤیت ساختمان­های بلند مرتبه در منظر شهری ایجاد و به طور روزمره توسط افراد حس می­شود، تأثیر پارامتر­های مرتبط با قواره و ...  بیشتر