برنامه ریزی بافت فرسوده شهری
شناسایی مناطق مستعد توسعه میان افزا با استفاده از دورسنجی (مورد مطالعه: کلانشهر اهواز)

علی شجاعیان؛ عامر نیک پور؛ ناصر علیقلی زاده فیروز جایی؛ محمد سلیمانی

دوره 12، شماره 45 ، بهمن 1401، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.34785/J011.2023.009

چکیده
  زمانی که در یک محدوده زیستی، پدیده پراکنده ­رویی کالبدی پدیدار شود، می توان گفت که درون شهر فضاهای بلااستفاده، رها شده، ناکارآمد و فرسوده شکل می­ گیرد؛ از این روست که توجه و برنامه­ ریزی برای استفاده از این فضاها اهمیت پیدا می­ کند. در واقع رشد هوشمند شهری یکی از راهکارهای اساسی در پاسخ به پراکنده ­رویی است. بنابراین توجه به ...  بیشتر

پایداری شهری
سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان؛ مطالعه موردی: محله شیوا تهران

سینا رزاقی اصل؛ فرزانه خوشقدم

دوره 6، شماره 22 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 59-74

چکیده
  امروزه بافت­های فرسوده شهری ناهنجاری­های بسیاری را پیشِ روی ساکنان خود قرار داده­اند؛ از جمله مهم­ترین این مشکلات و ناهنجاری­ها، ناپایداری اجتماعی آنهاست. از این رو معضلات اجتماعی بافت­های فرسوده یکی از مهم­ترین موضوعات پیشِ روی نوسازی و مداخله در این بافت­ها می­باشد. از سوی دیگر، نوسازی بافت­های فرسوده نیز همانند ...  بیشتر