نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران

2 دانشگاه هنر

چکیده

در چند دهه‌‌ی اخیر استفاده از روش‌های ذیل رویکرد کیفی غیر از علوم انسانی در دیگر رشته‌ها نیز رواج پیدا کرده و حوزه شهر و مطالعات مربوطه به عنوان دانشی میان رشته‌ای تاثیر بسیاری از این روش‌ها گرفته است. از جمله پرکاربردترین روش‌ها در این رشته، مردم‌نگاری و نظریه زمینه‌ای هستند. از سویی هر کدام پاسخگوی بخشی از نیازها بوده و ضعف‌هایی برای کاربرد در مطالعات شهری دارند برای مثال تاکید نظریه زمینه‌ای بیشتر بر افراد و مصاحبه با آن‌ها بوده و توجه چندانی به بحث فضا و محیط و مشاهده‌ی آن‌ها ندارد حال آنکه مردم نگاری نیز مراحل تحلیلی مشخصی ندارد و اغلب بسیار زمانبر است. هدف این پژوهش دستیابی به روشی است که بتوان با کاربست آن نقاط ضعف هر یک از دو روش ذکر شده را پوشش داد و از مزیت پیونداین دو در مطالعات شهری و بحث‌های مرتبط به آن مانند مفهوم فضای شهری استفاده کرد. روشی که در نتیجه‌ی مرور اسناد در این حوزه به دست آمد، مردم‌نگاری نظریه زمینه‌ای نامیده می‌شود. این روش ترکیبی دارای انواعی است که در این پژوهش در سه دسته ارائه شده است. برای کاربست آن در عرصه تحقیق نیز مراحلی پیشنهاد شده که در آن از ترکیب مردم نگاری با رویکرد متاخر آن و نظریه زمینه‌ای برساختگرا ارائه شده از سوی کیتی چارمز استفاده شده است. در نهایت به عنوان نمونه مطالعه بر روی یک فضای نیمه عمومی(کافه ای در مرکز شهر تهران) به کمک روش مردم نگاری نظریه زمینه‌ای انجام شد. در نتیجه‌ی این مطالعه روشن شده است که با استفاده از این روش، بخش‌های مفغول مانده در هر روش به تنهایی، تا اندازه‌ی زیادی پوشش داده شده و پژوهشی جامع‌تر درراستای نیل به اهداف آن انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hybridizing ethnography and grounded theory: a method for research in urban studies

نویسندگان [English]

  • parvin partovi 1
  • maryam farash khiabani 2

1 faculty of urban planning, The university of Art

2 Faculty of urban planning & architecture, Art university

چکیده [English]

In the last few decades, the use of the qualitative approach has become common in other academic disciplines besides the humanities. Meanwhile, urban studies and its related fields, as an interdisciplinary knowledge, have adopted many of these methods. Ethnography and grounded theory were among the most popular methods in this field; furthermore, each of them meets parts of respective needs and have weaknesses for use in urban studies. For instance, the emphasize of grounded theory method is more on people and interview with them rather than observation of the context (space and environment), Ethnography, however, has no specific analytical steps and mostly takes a long time. The purpose of this study is to find a way to combine the two mentioned methods in order to reduce their weaknesses and to take advantage of this hybridization in urban studies researches. The method resulted from the review of the documents in this area is called “Grounded theory ethnography” and it has different types which presented in three categories in this article. To apply this method in the current research, relevant combinatory steps were proposed by using recent approach in ethnography and constructivist grounded theory presented by Kathy Charmaz; and finally, the study was conducted in a semi-public space (a café in the central district of Tehran) as a case study. As a result, it has become clear that by using “Grounded theory ethnography”, the neglected parts of each method were covered and a more comprehensive research to achieve its goals has been carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Ethnography
  • Grounded theory ethnography
  • urban studies