نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه بوعلی سینا

2 طراحی شهری دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران

چکیده

آسایش حرارتی به عنوان یکی از عوامل اساسی در حضورپذیری انسان ها در فضاهای شهری مطرح می باشد. طراحی فضاهای باز شهری تحت تاثیر عناصر و عوامل مختلف می تواند باعث تغییر درکیفیت آسایش حرارتی استفاده کنندگان شود که در این پژوهش براساس ضرورت نقش دو مولفه الگوی هندسی و پوشش گیاهی در ارتباط با میزان آسایش حرارتی در فضاهای باز محلی در بافت قدیمی شهر همدان با اقلیم سرد و کوهستانی تبیین و تحلیل شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی الگوی پوشش گیاهی و الگوی هندسه فضاهای باز محلی بر آسایش حرارتی در فصل زمستان در این بافت شهری می باشد . در این راستا نه (9) مرکز محله تاریخی در شهر همدان به عنوان بستر تحلیل پژوهش در نظر گرفته شده که با استفاده از نرم افزار Envi-met،شبیه سازی و با ورود داده های اقلیمی و فضایی، تحلیل های مورد نظر انجام شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که در نظر گرفتن الگوی پوشش گیاهی و الگوی هندسی فضاهای باز بطور توامان نقش مهمی در آسایش حرارتی در این اقلیم دارد. علاوه براین از میان متغیر های محیطی آسایش حرارتی، سرعت باد بیشترین تاثیر را بر آسایش حرارتی در فصل زمستان داشته است. همچنین وجود پوشش های گیاهی برگ ریز ضمن آن که در تابستان با ایجاد سایه اندازی مناسب شرایط آسایش اقلیمی مناسبی را برای کاربران فراهم می نماید، در زمستان هم مانع تابش نور خورشید بر فضاهای باز گشته و ضمن آن که با توجه به این که در این گونه اقلیم ها شاهد وزش بادهای سرد و کمبود رطوبت بخصوص در ایام زمستان هستیم، وجود این نوع الگوها و درختان باعث جذب رطوبت از زمین و انعکاس آن به محیط های اطراف می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

impact of geometric patterns and vegetation on thermal comfort in local open spaces in the cold climate

نویسندگان [English]

  • Pegah Yadegari 1
  • hassan sajadzadeh 2

1 Master of Urban design in University of Hamadan Bu- AliSina , Hamadan, Iran.

2 urban design , college of art and architecture , bu ali sina university , hamadan , iran

چکیده [English]

since urban spaces play an important role in creating urban microclimates, urban designers and planners have the capacity and means to reduce the negative effects of climate on citizens’ health via implementing proper designs .One of the main goals of urban design is making public open spaces visually, structurally and thermally attractive as places for social interactions and collective activities. If these places are thermally comfortable, people spend more time in them and perform their activities with more composure and security .Thermal comfort is one of the fundamental requirements for the presence of humans in urban spaces. Influenced by various elements, the design of urban open spaces can alter the quality of thermal comfort for their users. This study explores the effect of geometric patterns and vegetation on thermal comfort in the local open spaces of the old sections of Hamedan City which has a cold climate. The purpose of this study was evaluation of the geometric patterns and vegetation of the local open spaces of the city on thermal comfort during winter. To this end, nine historical neighborhood centers in Hamedan City were selected as the research sample and were then simulated using Envi-met software. After entering the required climatic and spatial input into the software, the analyses were performed. The results showed that vegetation and geometric patterns of open spaces play a significant role in provision of thermal comfort in this type of climate. In addition, wind speed was found out to have the greatest impact on thermal comfort during winter among all considered environmental variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal comfort
  • geometric pattern
  • vegetation
  • open public space
  • cold and dry climate