نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

2 مدیر کل دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل و نقل/ وزارت راه و شهرسازی

3 دانشکده عمران، معماری و هنر گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 پژوهشگر حمل و نقل، دانشگاه تهران

چکیده

یکپارچگی ضعیف بین برنامه‌ریزی کاربری زمین و حمل‌ونقل می‌تواند منجر به مشکلات عمده‌ای از جمله اتلاف منابع برای اصلاح ناهماهنگی‌ها، تعریف کلان پروژه‌های ناسازگار یا دست‌کم ناهماهنگ در دو حوزه حمل‌ونقل و کاربری زمین و در نتیجه کاهش کارایی مدیریت شهری شود. در ایران، برنامه‌ریزی کاربری زمین در قالب «طرح‌ جامع شهرسازی» و توسعه شبکه حمل‌ونقل در قالب «طرح جامع حمل‌ونقل» انجام می‌شود. در این مطالعه روند تهیه و تصویب طرح‌های جامع شهرسازی و حمل‌ونقل با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصین این دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته‌ است. علاوه بر این بررسی اسناد و ضوابط قانونی برای تکمیل مصاحبه‌ها انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که روند حاکم بر تهیه و تصویب طرح‌های جامع حمل‌ونقل و شهرسازی تا حد زیادی مستقل از یکدیگر بوده و می‌توان گفت هماهنگی بین این دو طرح پایین است. در ادامه، با مرور تجارب خارجی در این زمینه و مصاحبه با مدیران شهری و متخصصان داخلی و خارجی، تلاش شده تا پیشنهاداتی به منظور بهبود هماهنگی بین این دو طرح‌ ارائه شود. همچنین برای راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در سه دسته شامل 1) تلفیق طرح‌های جامع شهرسازی و حمل‌و‌نقل در قالب یک طرح واحد، 2) تهیه و تصویب همزمان طرح‌ها و 3) اصلاح روند فعلی تصویب طرح‌های جامع حمل‌ونقل و شهرسازی، چالش‌هایی با استفاده از نتایج مصاحبه‌ها بیان شده است. در نهایت، با توجه به چالش‌های جدی تلفیق و انجام همزمان دو طرح، به نظر می‌رسد زمینه‌سازی برای تغییر نگرش در فرآیند تهیه و تصویب طرح‌ها و همچنین توسعه ابزارهای تحلیل یکپارچگی، راهکاری عملیاتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Solutions for improving coordination between “Urban Master Plan” and “Transportation Master Plan” in Iran: Explaining the challenges

نویسندگان [English]

  • shahabeddin Kermanshahi 1
  • Mohsen Sadeghi 2
  • Hamid Shamanian 3
  • Maryam Momeni 4

1 School of Urbanism, University of Tehran

2 Economic Assessment and Transportation Efficiency Management Bureau (MRUD)

3 Department of civil engineering, architecture, and art. Science and Research Unit.

4 Urban Transportation Researcher, University of Tehran

چکیده [English]

Poor integration between land use and transportation planning can lead to major problems, including wasting resources to manage inconsistencies, introducing incompatible or at least uncoordinated mega projects in the two fields of transportation and land use. This problem may affect urban management goals and its efficiency. In Iran, land use planning is done in the form of "Urban Master Plan" and transportation network development is planned in the "Transportation Master Plans." In this study, the process of preparing and approving Urban Master Plans and Transportation Master plans has been investigated, using semi-structured interviews with 20 experts in both fields. Furthermore, legal documents of approval process and also former suggestions to improve the process were reviewd. The results show that the process of preparation and approval of the plans are mainly independent, and it can be said that the coordination between these two plans is poor. In addition, by reviewing foreign experiences in this field and interviewing experts, suggestions have been made to improve the coordination between these two plans. Moreover, the suggested solutions in three categories, including 1) integration of urban and transportation master plans in the form of a single plan, 2) simultaneous preparation and approval of plans, and 3) modification of the current process of approval of transportation and urban master plans, challenges using the results of interviews are expressed. Finally, considering the severe challenges of unifying the plans and even preparing them simultaneously, in the short term, attitude change among practitioners and developing integration analysis tools are pragmatic solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrating land use and transportation
  • Urban Master Plan
  • Transportation Master Plan
  • semi-structured interview