منظر شهری
تبیین فرآیند مدیریت بصری مناظر شهری تاریخی با تأکید بر قابلیت‌های محیطی (مورد پژوهی: محدوده زندیه شیراز)

هاجر اسدپور؛ محمود قلعه نویی؛ آرمین بهرامیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/urbs.2024.139979.4985

چکیده
  کم‌توجهی به جنبه‌های بصری مناظر شهری تاریخی منجر شده تا تصاویری مخدوش و ناخوانا از مناظر در ذهن شهروندان ثبت شود؛ بنابراین به فرآیندی برای مدیریت بصری مطلوب مناظر شهری تاریخی نیاز است تا مراحل آن با در نظر داشتن قابلیت‌های مناظر شهری به‌طور کامل طی شود. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف تبیین فرآیند مدیریت بصری مناظر شهری تاریخی مبتنی ...  بیشتر

منظر شهری
تدوین مدل روش‌ پژوهش در مطالعات منظر شهری با تأکید بر پیاز پژوهش ساندرز

هاجر اسدپور؛ محمود قلعه نویی؛ آرمین بهرامیان

دوره 12، شماره 45 ، بهمن 1401، ، صفحه 3-18

https://doi.org/10.34785/J011.2022.010

چکیده
  توافق معنایی بر سر مفهوم منظر شهری از جانب نظریه‌پردازان و پژوهشگران وجود ندارد، درنتیجه پژوهش در آن نیز چالش‌های خود را دارد و نیاز به چارچوب روش‌شناختی به‌منظور مطالعه دقیق‌تر احساس می‌شود. اهمیت طراحی پژوهش را نمی‌توان نادیده گرفت یا ساده انگاشت. روند پژوهش در منظر شهری موضوعی است که کمتر بدان پرداخته‌شده و ضرورت پژوهش حاضر ...  بیشتر