مدیریت شهری
معرفی الگوی کاربردی مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی در فضای سایبرنتیک به منظور ارتقاء سطح مشارکت سا کنان در بازآفرینی نواحی دچار افت شهری اصفهان

خاطره امیری؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ نگین صادقی؛ فرامرز صافی اصفهانی

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2022.717

چکیده
  بازآفرینی نواحی دچار افت شهری با مشکلات درهم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی، نیازمند ارتقای سطح مشارکت ساکنان بر پایۀ فرایند مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی است، به‌گونه‌ای که با قلمرو زدایی از ساختارهای نهادی و قدرت رسمی و استفاده از ظرفیت‌های فضای سایبرنتیک در چارچوب مقتدرسازی الکترونیکی، بستر مناسبی به منظور تحقق ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
گونه شناسی شیوه های پهنه بندی و تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح های جامع شهری ایران

محمد مسعود؛ شیرزاد یزدانی؛ مصطفی بهزادفر

دوره 9، شماره 34 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 105-118

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.232

چکیده
  نظام شهرسازی کشور در دهه‌های معاصر بسیار دستخوش تغییر و تحول قرارگرفته است. یکی از موضوعاتی که در این تغییر و تحول اثرات شایانی بر توسعه شهرهای ایران بر جای گذاشته، موضوع تراکم ساختمانی در طرح‌های توسعه شهری بوده است. به ‌منظور رسیدگی به این موضوع، هدف مقاله پیش رو، بررسی چگونگی تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح‌های جامع شهرهای ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری

محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود؛ امیر محمد معززی مهر طهران

دوره 5، شماره 20 ، آبان 1395، ، صفحه 79-91

چکیده
  جدایی اجتماعی_فضایی در شهرها(یا افتراق شهری)، پدیده‌ای چند بُعدی است که در فضا و زمان حادث می‌شود. این پدیده تنها به واسطه فضاهای تکه‌تکه شده یا تمایزات و اختلافات اجتماعی_اقتصادی مشخص نمی‌شود بلکه در بیشتر مواقع مرزهای تقسیم از برهم کنش جمیع موارد و تمایزات شکل می‌گیرند؛ اما تاکنون نگرش به این پدیده و مواجهه با آن به صورت جامع صورت ...  بیشتر