طراحی شهری
فراروش مطالعات هنر عمومی و ارتباط آن با مکان‌سازی خلاق و فضای شهری شاد

سید مسلم سیدالحسینی؛ تکتم حنایی؛ هادی سروری؛ سعیده دیوسالار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/urbs.2024.139857.4978

چکیده
  امروزه با توسعه فضاهای شهری، اهمیت و نقش هنر عمومی در شهر به طور قابل‌توجهی درحال تغییر است و فعالیت‌های هنری و فرهنگی نه‌تنها باعث پیشرفت‌های زیبایی‌شناسی می شود.،بلکه در مناطق فرسوده، شکل مکان‌سازی خلاقانه را به خود می‌گیرند و آن فضا درحال تبدیل‌شدن به یک مکان کلیدی برای پاسخگویی به نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی پیرامون ...  بیشتر

روان شناسی محیطی
اثر انواع هنرعمومی در فضاهای شهری بر نشاط درک شده بانوان شهر اردبیل

محمد حسن یزدانی؛ ابوالفضل عبدالهی فرد؛ شیوا ولایتی؛ سمیرا سعیدی زارنجی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1402، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.34785/J011.2022.025

چکیده
   در سه دهه اخیر هنر عمومی و ظهور آن در فضاهای شهری توجه بسیاری از متخصصان از جمله طراحان و برنامه‌ریزان شهری، معماران، روانشناسان، جامعه‌شناسان و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. هرچند هنر عمومی به ‌عنوان هنر تلفیق ‌شده با فضای عمومی شهرها که در فضاهای سبز شهری، خیابان‌ها، ساختمان‌های عمومی و مجموعه‌های مسکونی قرار دارد، ...  بیشتر