راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله فصلنامه مطالعات شهری

 

 1. مقاله باید حاصل تحقیق و پژوهش علمی معتبر در زمینه‌های شهرسازی و علوم شهری مرتبط باشد.
 2. مقاله قبل از ارسال برای فصلنامه مطالعات شهری نباید به طور همزمان برای بررسی و چاپ به نشریه دیگری ارسال شده باشد و یا در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد.
 3. نسخه اصلی مقاله باید با فرمت هایword وPDF  به نشریه ارسال شود.
 4. تعداد صفحات مقاله از 15 صفحه A(حداکثر 6000 کلمه) بیشتر نباشد.
 5. نشانی نویسنده مسئول مقاله شامل نشانی کامل پستی، شماره تلفن و پست الکترونیک به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه مقاله ارسال شود. (در هنگام ثبت مقاله، مشخصات و اطلاعات همه نویسندگان بایستی به زبان فارسی و انگلیسی به طور کامل در سامانه ثبت گردد. اصلاح و تغییر مشخصات پس از ثبت مقاله مقدور نخواهد بود.)
 6. فصلنامه در رد، اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است.
 7. مسئولیت صحت و محتوای مقاله و حفظ حقوق دیگران بر عهده نویسنده مسئول آن می­ باشد.
 8. در صورت پذیرفته شدن مقاله، یک نسخه از شماره ای که مقاله در آن چاپ شده است برای نویسنده مسئول و هر یک از نویسندگان مقاله به نشانی نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
 9. تمامی حقوق نشر برای فصلنامه و نویسندگان مقاله های چاپ شده محفوظ است و استفاده از مطالب فصلنامه صرفا با ذکر مأخذ بلامانع می باشد.
 10. فایل های زیر بایستی طی فرایند ارزیابی مقاله توسط نویسنده مسئول تهیه شده و حسب توضیحات ذیل ثبت گردد.

 

الف. فرم تعهد نویسندگان (Cover Letter)

نویسنده مسئول بایستی در هنگام ثبت مقاله، این فرم را تهیه نموده و به امضای همه نویسندگان برساند و به همراه فایل مقاله در سامانه ثبت نماید.

 دریافت فایل تعهدنامه (Cover Letter)

 

ب. فرم تعهد کپی رایت

نویسنده مسئول بایستی در هنگام ثبت مقاله، این فرم را تهیه و امضا نموده و به همراه سایر فایل‌های مرتبط در هنگام انتشار مقاله به دفتر مجله ارسال نماید.

دریافت فرم تعهدنامه و موافقت با کپی‌رایت

ج. فرم تعارض منافع

نویسنده مسئول بایستی در هنگام ثبت مقاله، این فرم را تهیه و امضا نموده و به همراه سایر فایل‌های مرتبط در هنگام انتشار مقاله به دفتر مجله ارسال نماید.

دریافت فرم تعارض منافع

 

ساختار مقاله باید به شرح زیر تنظیم و ارسال شود:

 • عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی) باید گویا و در حد امکان کوتاه باشد.
 • نام، نام خانوادگی و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی پژوهشگر یا پژوهشگران(فارسی و انگلیسی) بایستی در فایل مجزایی تحت عنوان مشخصات نویسندگان درج شده باشد و در فایل اصلی مقاله نباید آورده شده باشد.
 • چکیده شامل طرح مساله در چند جمله کوتاه، هدف از پژوهش 2 الی 4 جمله، روش پژوهش دو جمله، نتایج 2 الی 3 جمله و موارد کاربردی 2 الی 3 جمله (250 تا 350 کلمه) ارائه شود.
 • واژگان کلیدی (فارسی و انگلیسی): از بین واژه­ های اصلی مقاله، بین 4 تا 6 واژه مشخص شود.
 • عنوان و چکیده انگلیسی در حداقل 500 الی 600 کلمه به ترتیب شامل طرح مساله ( Objectives) یافته‌ها( Findings)  و نتایج( Results)  با قلم نازک  Times New Roman 11 ارائه شود.
 • مقدمه: بیان مساله، هدف و تبیین ضرورت انجام تحقیق.
 • چارچوب نظری
 • روش: جامعه آماری، روش­های نمونه برداری، گروه نمونه، ابزارهای پژوهش، فرآیند اجرای پژوهش و روش تحلیلی داده­ ها.
 • بحث و یافته­ ها: یافته­ های حاصل از پژوهش
 • نتیجه گیری: نتایج اصلی ، مقایسه یافته­ های پژوهشی با پیشینه پژوهش و تبیین آن­ها.
 • درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله
 • منابع (فارسی و خارجی): ارائه کامل تمامی منابعی که در متن مقاله به آن­ها ارجاع شده است بر اساس استاندارد APA و مطابق الگوی زیر ضروری است:

              o     کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شماره جلد، (نام و نام­ خانوادگی مترجم)، نوبت چاپ،انتشارات.
              o     مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره، صفحات.
              o     پایان نامه: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، رشته، دانشگاه.
              o     گزارش: نام سازمان (سال انتشار).  نام گزارش ، محل نشر
              o     شبکه جهانی(اینترنت): نام خانوادگی، حرف اول نام (تاریخ اخذ مطلب) : نشانی کامل سایت.

 • ارجاعات داخل متن برای منابع فارسی و انگلیسی به شکل: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه) تنظیم شود. مانند:  ( احمدی، 1388: 22) و (Potter, 2005: 124).
 • برابر نهاده انگلیسی اصطلاحات خارجی که برای اولین بار به آنها اشاره می شود، و توضیحات کوتاه مربوط به آن با شماره متوالی در زیر صفحه آورده شود.

  

نوع و اندازه قلم نگارش به شرح زیر است:

 

نام بخش

نوع قلم

اندازه

عنوان مقاله

بی نازنین سیاه

16

نام و عنوان نویسندگان

بی نازنین نازک

13

عنوان بخش

بی نازنین سیاه

13

زیر بخش

بی نازنین سیاه

12

متن چکیده

بی نازنین نازک

11

متن مقاله

بی نازنین  نازک

12

زیر نویس شکل و نمودار و تصویر

بی نازنین  سیاه

10

سر نویس جدول

بی نازنین  سیاه

10

منابع و مأخذ

بی نازنین  نازک

11

مأخذ زیر جداول و تصاویر

بی نازنین  نازک

10

 

شیوه داوری مقاله :

مقاله تنها با طی کردن مراحل داوری به چاپ خواهد رسید.

در صورت رعایت چارچوب مورد نظر فصلنامه مطالعات شهری و پس از ارزیابی اولیه، مقاله برای دو داور ارسال خواهد شد. در صورت ارائه نظر مشترک از سوی 2 داور مبتنی بر تأیید، رد یا اصلاح، همان نظر ملاک عمل خواهد بود؛ در صورت تفاوت نظر داوران، داور سوم ملاک تصمیم گیری درباره مقاله خواهد بود.