طراحی شهری
سنجش شاخص های خلق حس مکان در توسعه‌های جدید شهری، نمونه مورد مطالعه: (شهرک قدس قم)

شیرین اسلامی؛ احمد شاهیوندی.

دوره 12، شماره 47 ، خرداد 1402، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.34785/J011.2022.018

چکیده
  امروزه تضعیف ماهیت مکان یکی از مهمترین چالش­های پیشِ­روی شهرهای معاصر است. به گونه­ای که ادراکات ساکنان را در رابطه­ خاصِ بین فرد و محیط، تحت­الشعاع قرار داده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با شناسایی شاخص­های تأثیر­گذار به سنجش حس­مکان در توسعه­های جدید شهری بپردازد. به این منظور شهرک قدس واقع در شهر قم به عنوان نمونه ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
اثرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی – فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان)

احمد شاهیوندی؛ الهام موسوی پور

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1396، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.34785/J011.2018.025

چکیده
  از آنجایی که اساس دیدگاه شهر خلاق، بهره­گیری از توان همه شهر برای رشد فضاهای عمومی، فرهنگ، امنیت، ایمنی و ارتباطات می­باشد، یکی از مهمترین ابزارهایی که می­تواند به این امر کمک کند، فناوری­های نوین از جمله شبکه­های ارتباطی والکترونیک می­باشد.در این پژوهش ویژگی­هایی مانند تنوع، فراگیری و به روز بودن به عنوان شاخص­های ...  بیشتر