برنامه ریزی شهری
گونهشناسی فضاهای دانش بنیان

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا حقیقت نائینی؛ اسفندیار زبردست

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 103-117

https://doi.org/10.34785/J011.2021.357

چکیده
  امروزه با توجه به ضرورت استفاده از راه‌حل‌های نوآورانه مؤثر، باز و مشارکتی و بهره‌برداری از قابلیت‌های ICT برای ایجاد زندگی پایدار در شهرها، به تدریج انواع مختلفی از مفاهیم با عنوان فضاهای دانش بنیان با اهداف و کارکردهای گوناگون شکل گرفته است. درک ابعاد، ویژگی­ها و تمایز این مفاهیم، موجب کمک به سیاست گذاران شهری در انتخاب راهبردها ...  بیشتر

حمل و نقل شهری
بررسی رابطه علی محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای توسعه ای مختلف تهران: محله منیریه، کوی بیمه و گلستان

اسفندیار زبردست؛ الناز باقرنژاد

دوره 9، شماره 35 ، مرداد 1399، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.34785/J011.2021.940

چکیده
  یافتن ارتباط علی میان مولفه‌های محیط ساخته ‌شده و رفتار سفر حدود دو دهه است که یکی از سئوالات اصلی در حوزه ارتباط میان رفتار سفر و محیط ساخته‌ شده است. خودانتخابی ساکنان که به گرایش مردم برای انتخاب محل زندگی براساس گرایشات و عادات سفرشان مربوط می‌شود، یک مسئله کلیدی است که این رابطه را مخدوش می‌کند. آیا افراد به دلیل تمایل به پیاده‌روی، ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: مجموعه شهری مشهد)

مطهره مقیسه؛ اسفندیار زبردست

دوره 8، شماره 30 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.34785/J011.2019.931

چکیده
  در برنامه­ریزی منطقه­ای، لزوم اتخاذ رویکرد فضایی که تمام سکونتگاه­های منطقه را مورد توجه قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. اما نگاه موجود نقطه­ای به سکونتگاه­های شهری و روستایی در کشور، سبب شکل­گیری نوعی از توسعه منطقه­ای متناسب با همین نگاه و رویکرد شده است. حال آن که با در نظر گرفتن روابط این دو سکونتگاه در برنامه­ریزی، ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)

امیرحسین عبدالله زاده؛ اسفندیار زبردست

دوره 6، شماره 24 ، آبان 1396، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22034/urbs.2017.55757

چکیده
  در برنامه ریزی منطقه ای مسکن ملی و منطقه ای دو رویکرد برنامه ریزی های مرسوم طرح جامع مسکن و برنامه ریزی موضوعی مسکن وجود دارد. در شیوه ی طرح جامع مسکن در سطح استانی و ملی فارغ از مسائل اقتصادی است و صرفا در انتهای فرایند برنامه ریزی به عوامل و شاخص های اقتصادی رجوع می شود که این موضوع، مسئله ی فاصله گرفتن این طرح ها از ابعاد اقتصادی را ...  بیشتر

مدیریت شهری
واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران

پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست

دوره 3، شماره 12 ، آبان 1393، ، صفحه 59-72

چکیده
  مقاله حاضر به واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید، نمونه منطقه 22 تهران می پردازد. بر این اساس، تمرکز عمده بر مدت زمان سکونت در میان سایر معیارها یا عوامل مهم در فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید، جهت گیری و سهم اصلی مقاله را به خود اختصاص می دهد. در سطح نظری و به واسطه دیدگاه ها و نیز پژوهش ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی طرح‌های توسعه شهری براساس اصل هم‌پیوندی و اتصال با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان)

سید محمد امامی؛ اسفندیار زبردست

دوره 3، شماره 11 ، مرداد 1393، ، صفحه 19-36

چکیده
  یکپا‌رچگی مفهومی است که در متون نظری با مفاهیمی همچون وحدت، هماهنگی، هم‌پیوندی، اتصال و پیوستگی قرابت مفهومی دارد. همچنین یکی از مهمترین ویژگی‌های بافت تاریخی شهرهای با رشد ارگانیک، به ویژه بافت تاریخی شهرهای با اقلیم گرم و خشک است که تحت‌تأثیر طرح‌های توسعه شهری قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه طرح‌ احیای میدان امام علی(ع) یکی از ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش چندمرکزیتی مجموعه های شهری کشور؛ نمونه موردی: مجموعه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری

اسفندیار زبردست؛ مجتبی شهابی شهمیری

دوره 2، شماره 8 ، آذر 1392، ، صفحه 47-58

چکیده
  در سال¬های اخیر مفهوم توسعه چندمرکزی به عنوان یک ابزار برنامه¬ریزی برای ارتقا رقابت¬مندی، انسجام اجتماعی و پایداری محیطی مناطق پیشنهاد شده است. علیرغم اینکه، مفهوم چندمرکزی به عنوان یک هدف مطلوب برنامه¬ریزی عنوان شده، مطالعات تجربی اندکی برای آزمون مطلوبیت به کارگیری این مفهوم صورت گرفته است . علاوه بر این، مطالعات تجربی ...  بیشتر