برنامه ریزی منطقه ای
علل و پیامدهای پراکنده‌رویی در شهر- منطقه مرکزی استان مازندران

فردیس سالاریان؛ مهین نسترن؛ هاشم داداش پور

دوره 12، شماره 47 ، خرداد 1402، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.34785/J011.2022.009

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی علل شکل‌گیری پراکنده‌رویی به تفکیک زیرسیستم‌های برنامه‌ریزی و تحلیل پیامدهای برآمده از شکل‌گیری پراکنده‌رویی و دستیابی به شرایط زمینه‌‌ای، علّی و تداوم آن در شهر_ منطقه مورد مطالعه است. پژوهش ماهیت توصیفی_تحلیلی داشته و هدف آن کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای_اسنادی و پیمایشی است. ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
تبیین تحقق فضایی چشم انداز استان فارس بر اساس علیت عدم قطعیت ها

فرشاد نوریان؛ حمیدرضا بهمن پور خالصی

دوره 8، شماره 32 ، آبان 1398، ، صفحه 105-116

https://doi.org/10.34785/J011.2019.530

چکیده
  بررسی اسناد توسعه منطقه ­ای استان فارس همواره نشان داده است که فاصله بین ایده ­آل ­های مطرح شده تا واقعیت­های محقق شده بسیار زیاد است و سبب مسئله شدن چگونه فائق آمدن بر عدم قطعیت­های پیش روی نیروهای پیشران چشم­ انداز گردیده است. این پژوهش با هدف شناسایی عدم قطعیت­های پیش روی چشم­ انداز توسعه استان فارس و تعیین چارچوب فضایی ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: مجموعه شهری مشهد)

مطهره مقیسه؛ اسفندیار زبردست

دوره 8، شماره 30 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 85-96

https://doi.org/10.34785/J011.2019.931

چکیده
  در برنامه­ریزی منطقه­ای، لزوم اتخاذ رویکرد فضایی که تمام سکونتگاه­های منطقه را مورد توجه قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. اما نگاه موجود نقطه­ای به سکونتگاه­های شهری و روستایی در کشور، سبب شکل­گیری نوعی از توسعه منطقه­ای متناسب با همین نگاه و رویکرد شده است. حال آن که با در نظر گرفتن روابط این دو سکونتگاه در برنامه­ریزی، ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
سنخ شناسی الگوهای فضایی پراکنده رویی در شهر- منطقه ها (مورد مطالعه: شهر- منطقه مرکزی مازندران)

فردیس سالاریان؛ هاشم داداش پور

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1397، ، صفحه 79-92

https://doi.org/10.34785/J011.2018.010

چکیده
  ساخت­وسازهای با برنامه و بدون برنامه، منجر به گسترش شهرها و نواحی پیرامونی آنها در اراضی کشاورزی استان مازندران شده‌ و این اراضی را دستخوش تغییرات و یا حتی تخریب گسترده قرار داده است. هدف مقاله حاضر سنخ­شناسی الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در شهر_منطقه مرکزی مازندران( شامل شهرستان‌های ساری، بابل و قائمشهر)  است. روش­شناسی پژوهش ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT

نعمت شاکرمی؛ محمد اجزا شکوهی؛ علی محمد منصورزاده

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.34785/J011.2018.030

چکیده
  امروزه گردشگری به عنوان یک فعالیت پویای اقتصادی، نقش مهمی در توسعه­ اقتصاد جوامع انسانی ایفا می­کند. گسترش گردشگری بر درآمد ملی، منابع ارزی، اشتغال و دیگر شاخص­های کلان اقتصادی تأثیرگذار است. در واقع در عصر حاضر، با توجه به مقوله جهانی‌ شدن اکثر کشورها و شهرها سعی دارند با برنامه­ریزی­های مناسب در محیط رقابتی به وجود ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

حمید محمدی؛ وحید مشفقی؛ نرگس احمدپور کلهرودی؛ سمیرا یوسفیان

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1396، ، صفحه 91-100

https://doi.org/10.34785/J011.2018.026

چکیده
  برای شناسایی نظام‌های شهری، در نظر داشتن روابط بیرونی شهرها و اهمیت و نقش هریک از ارتباطات ضروری می‌نماید. از این‌ رو، درک صحیح ماهیت فضا و نیروهای شکل‌دهنده آن و درنهایت شناسایی شیوه سازمان‌یابی فضا در سطح منطقه، نیازمند شناسایی انواع روابط میان شهرهاست. در این پژوهش تلاش می‌شود سلسله‌مراتب روابط کارکردی بین شهرها در استان فارس ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)

امیرحسین عبدالله زاده؛ اسفندیار زبردست

دوره 6، شماره 24 ، آبان 1396، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22034/urbs.2017.55757

چکیده
  در برنامه ریزی منطقه ای مسکن ملی و منطقه ای دو رویکرد برنامه ریزی های مرسوم طرح جامع مسکن و برنامه ریزی موضوعی مسکن وجود دارد. در شیوه ی طرح جامع مسکن در سطح استانی و ملی فارغ از مسائل اقتصادی است و صرفا در انتهای فرایند برنامه ریزی به عوامل و شاخص های اقتصادی رجوع می شود که این موضوع، مسئله ی فاصله گرفتن این طرح ها از ابعاد اقتصادی را ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی «خوشه‌های صنعتی» با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS؛ مطالعه موردی: خوشه صنایع چوبی استان اردبیل

علیرضا محمدی.؛ عطا غفاری گیلانده؛ ُسپیده نوری

دوره 6، شماره 23 ، مرداد 1396، ، صفحه 69-86

چکیده
  توسعه شهری و منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی به استفاده مطلوب از بخش صنعت بستگی دارد. در این میان، صنایع کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی دارند. اغلب صنایع کوچک و متوسط به دلیل صرفه‌های در مقیاس، خوشه‌های صنعتی را شکل می‌دهند. در کشورهای در حال توسعه همانند ایران، به دلیل ضعف برنامه‌‌ریزی فضایی منطقه‌ای، اغلب خوشه‌های صنعتی ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375

هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد؛ هما جلیلی

دوره 5، شماره 18 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 51-62

چکیده
  در چند دهه ی اخیر مناطق کلانشهری کشور دچار تغییر و تحولاتِ گسترده ای شده اند. منطقه کلانشهری مشهد نیز به عنوان یکی از مهمترین قطبهای توسعه در شرق کشور در حال تجربه این تحولات می باشد. این منطقه با بیش از سه میلیون نفر جمعیت، از عدم تعادل فضایی، پراکنده رویی و تمرکزِ شدید رنج می برد. پیامد منطقیِ این تمرکز، رشد کالبدی شهر مرکزی، پدیدار ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
پیش بینی رشد آتی شهر با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشرفته مطالعه موردی: شهر چالوس

محمد شیخی؛ ساسان روشناس

دوره 4، شماره 16 ، آبان 1394، ، صفحه 15-26

چکیده
  به نظر می‌رسد تمرکز بی‌برنامه جمعیت، بدون در نظر گرفتن تمهیدات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، ریشه بسیاری از بحران‌ها و مشکلاتی است که بشر به تازگی با آنها برخورد کرده است. با اهمیت پیدا کردن محدودیت منابع، اندیشمندان و نظریه‌پردازان بسیاری رشد ناموزون شهرها را  پدیده‌ای غیر قابل پذیرش معرفی کرده‌اند و در جستجوی راهی برای اصلاح ...  بیشتر

اقتصاد شهری
سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر

الناز سرخیلی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان

دوره 3، شماره 12 ، آبان 1393، ، صفحه 87-101

چکیده
  وجود بارگاه حضرت رضا)ع( در شهر مشهد، مهمترین عامل جذب جمعیت و رونق فعالیت ها در ناحیه کنونی شهر مشهد است و تأثیر منحصر به فردی بر کمیت و کیفیت توسعه فیزیکی شهر مشهد داشته است. این عامل حائز اهمیت، نه تنها باعث تبدیل منطقه پیرامونی حرم مطهر به یکی از باشکوه ترین و وسیع ترین مجموعه های آرامگاهی جهان اسلام و موجب ظهور یکی از پردرآمدترین ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس)

سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی

دوره 3، شماره 11 ، مرداد 1393، ، صفحه 63-74

چکیده
  امروزه شهرنشینی منطقه محور به ‌عنوان پدیده‌ای در حال رشد و فراگیر در مباحث برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های شهری مطرح است. این پژوهش با هدف ارائه فرایند تعیین مناطق شهر بنیاد، سعی در ارائه گفتمانی واقع‌گرایانه و تبیین روش شناسایی مناطق شهر بنیاد دارد. بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به سئوالات زیر می‌باشد: 1. چگونه ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان‌ کردستان)

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور

دوره 3، شماره 11 ، مرداد 1393، ، صفحه 85-98

چکیده
  پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی _ اجتماعی با اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی راهکارهایی برای کاهش قاچاق کالا در استان کردستان بر پایه ویژگی‌های اقتصادی ...  بیشتر