بازآفرینی و تجدید حیات بافت تاریخی
تبیین نقش ابعاد و مؤلفه‌‌های بازآفرینی شهری در بهبود وضعیت بافت‌های تاریخی ناکارآمد در ایران

رضا علیشاهی؛ نجما اسمعیل پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/urbs.2024.139994.4986

چکیده
  ایران طی دهه گذشته، به‌ندرت با نگاهی جامع نگریسته شده است؛ لذا، در این پژوهش نحوه ترکیب ابعاد و مؤلفه‌های بازآفرینی شهری طی دهه 1390 در مقالات نشریات علمی‌پژوهشی شهرسازی و چگونگی نگرش پژوهشگران به آن بررسی‌شده‌است. پژوهش، با رویکرد کیفی و به روش استدلال استقرایی در سه فاز انجام شده است. نخست، با استفاده از مطالعه اسنادی، مؤلفه‌ها ...  بیشتر

بازآفرینی و تجدید حیات بافت تاریخی
ارزیابی کیفیت مکان در بافت‌های ناکارآمد شهری (نمونه موردی: محله آبکوه مشهد)

گلبرگ قائم‌مقامی فراهانی؛ هومن قهرمانی؛ سید حسین بحرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/urbs.2024.140295.4997

چکیده
  تاکنون در ایران طرح‌های توسعه زیادی با هدف ارتقای کیفیت‌های مکانی تهیه شده است اما معمولا ارزیابی کیفیت‌‍‌های مکانی به صورت کارشناس‌محور و از بالا به پایین بوده که منجر به افزایش فاصله انتظارات واقعی کاربران با حرفه‌مندان تهیه‌کننده و مجریان طرح شده است که این فاصله به طرق مختلف از جمله مهاجرت ساکنان و به تبع آن اعیان‌سازی ...  بیشتر

بازآفرینی و تجدید حیات بافت تاریخی
معیارهای تحقق پذیری رویکرد بازآفرینی شهری باتاکید بر توسعه فرهنگ جامعه محلی(هسته مرکزی شهرکرد)

مریم همتیان دهکردی؛ افسون مهدوی؛ محمدرضا ایروانی

دوره 13، شماره 49 ، بهمن 1402، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/urbs.2023.62800

چکیده
  بازآفرینی شهری یک زمینه متقاطع از سیاست‌های شهری و یک گزینه راهبردی مهم در ارتقای توسعه شهری در سطح جهانی است. بررسی سیر تحول تجارب بازآفرینی شهری و ارزیابی آنها نشان داده است که موفقیت در محدوده‌های شهری تنها با بهبود کالبدی حاصل نمی‌شود، بلکه از وجه اجتماعی نیز برخوردار است که بر مبنای آن مردمان ساکن نیز عملاً در فرایند باز آفرینی ...  بیشتر