موضوعات = معماری شهری
تعداد مقالات: 15
1. کاربرد تحلیل‌های ایزوویست و خطوط دید در سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی (نمونه‌ی موردی: شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

اکرم اسفندیاری؛ عباس ترکاشوند


2. بررسی اثر زمینه‌گرایی بر تاب‌آوری فضایی در بازار تاریخی تبریز با تمرکز بر قابلیت-های فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

اسلام کرمی؛ راحله عبدالهی؛ احد نژادابراهیمی؛ لیلا رحیمی


3. تبیین رابطه بین مولفه های موثر برکیفیت فضای باز جمعی در ارتقاء اجتماع پذیری محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1399

نازنین دهناد؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ باقر کریمی


6. فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 61-76

مهرداد شهبازی؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان


8. نقش ویژگی‌های کالبدی در پیش‌بینی شاخص‌های روانی و اجتماعی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 65-76

فاطمه حنیفه؛ حجت الله رشیدکلویر؛ عباس ابوالقاسمی؛ حسن اکبری؛ شعیب کاسه‌گر محمدی


11. ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ‌دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 3-16

مینو قره‌بگلو؛ احد نژاد ابراهیمی؛ ملیحه جاویدمهر


15. نمود هندسه‌ادراکی بر سیر تکامل شهر ایرانی در ادوار مختلف شهرسازی؛ مطالعه موردی: شهر همدان

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 53-68

امیرحسین فرشچیان؛ آزیتا بلالی اسکویی