موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 116
26. امکان‌سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: شهر بوکان)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 67-78

حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ نسرین صادقی؛ علی عشقی چهاربرج


28. ارزیابی وضعیت مسکن سالم در شهر ها: نمونه موردی شهر اردبیل

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 99-111

هادی کریمی بنه خلخال؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ اسماعیل آقایی زاده


31. شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 31-44

صدیقه کیانی سلمی؛ محمدرضا بسحاق


34. ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی:منطقه یک شهر اهواز

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 53-68

احمد پوراحمد؛ محمود آروین؛ نگار رحیم پور


37. مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: مراکز استان

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 27-42

شریفه سرگلزایی؛ صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار


39. امکان‌سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه جهت تامین زمین خدمات شهری در شهر شیراز

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 3-14

حمیدرضا فارسی فراشبندی؛ سیدرضا آزاده؛ مجتبی ملکیان بهابادی


41. رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه محله ای نمونه موردی؛ محله فهادان شهر یزد

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 65-76

حمید محمدی؛ سید علیرضا افشانی؛ هادی ترک شوند


43. طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 79-91

محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود؛ امیر محمد معززی مهر طهران


45. بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 15-26

بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سعید توحیدی راد؛ روشنک اسدی


46. اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان)

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 27-36

مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان؛ عارف آقاصفری


50. روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-76

محمدرضا ضمیری؛ مهسا ضمیری؛ مهین نسترن