گردشگری شهری
تبیین مدل برندسازی شهری در راستای توسعه گردشگری (نمونه مورد مطالعه: شهر یزد)

محمدباقر نادی؛ رضا اکبری؛ محسن رفیعیان

دوره 11، شماره 43 ، مرداد 1401، صفحه 3-14

https://doi.org/10.34785/J011.2022.452

چکیده
  برندسازی شهری به عنوان روشی برای افزایش جاذبه شهر مطرح است که با شکل‌دهی یا تغییر تصاویر ذهنی مخاطبان، موجب تمایز شهرها می‌شود. هدف مقاله حاضر ارائه مدلی است تا برندسازی شهری در راستای توسعه گردشگری را تسهیل کند. در این پژوهش، شهر یزد به عنوان محدوده مطالعاتی مد نظر قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و تلاش دارد تا با استفاده ...  بیشتر

پدافند غیرعامل
مطالعه تطبیقی آسیبپذیری بافت شطرنجی و نیمه شطرنجی شهر سلماس در برابر زلزله از دید پدافند غیر عامل

حسین مهدیزاده؛ قادر احمدی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ مهسا فرامرزی

دوره 11، شماره 43 ، مرداد 1401، صفحه 15-26

https://doi.org/10.34785/J011.2022.323

چکیده
  هر ساله بلایای طبیعی و غیر طبیعی در سراسر جهان مرگ و میر، آسیب های جسمی و بیماری های زیادی را به بار می آورند.  به طوری که از 70 نوع بلایای طبیعی ثبت شده در جهان، 13 نوع آن در کشور ما به ثبت رسیده است. این تحقیق با هدف سنجش و مدل سازی آسیب پذیری در بافت شطرنجی و نیمه شطرنجی شهر سلماس بر اساس شاخص های پدافند غیر عامل انجام گرفته است. نوع تحقیق ...  بیشتر

معماری شهری
نقش سازماندهی فضایی بر افزایش اجتماع پذیری فضاهای باز مجتمع های مسکونی (نمونه مورد مطالعه: مجتمعهای مسکونی شهر شیراز)

سارا محبی نژآد؛ خسرو موحد؛ علی اکبر حیدری؛ ملیحه تقی پور

دوره 11، شماره 43 ، مرداد 1401، صفحه 27-40

https://doi.org/10.34785/J011.2022.754

چکیده
  تحقیقات مختلف نشان می دهد که عوامل متعددی از جمله عامل اجتماعی، کالبدی و اقتصادی بر میزان اجتماع پذیری یک محیط تأثیر‌گذارند. در این ارتباط نقش سازماندهی فضایی به عنوان نمونه ای از عوامل کالبدی مؤثر بر اجتماع­ پذیری فضاهای باز مجتمع ­های مسکونی، موضوعی قابل تأمل است که پژوهش حاضر به آن پرداخته است. بنابراین چهار الگوی سازماندهی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
مدل توسعه گردشگری فرهنگی در استان کردستان

مهدی کروبی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سوران احمدی زاد

دوره 11، شماره 43 ، مرداد 1401، صفحه 41-54

https://doi.org/10.34785/J011.2020.868

چکیده
  گردشگری از بزرگترین، وسیع ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است که منبع مهم افزایش درآمد، اشتغال و سرمایه در بسیاری از کشور هاست. توسعه گردشگری به عنوان پدیده فرهنگی، موجب می شود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان به وجود آید. بر این مبنا، آنان می توانند یکدیگر را بهتر درک کرده و به فرهنگ هم بیشتر احترام بگذارند. ...  بیشتر

طراحی شهری
ارائه یک مدل خوانش گرافیکی مبلمان شهری با تا کید بر بهبود حس مکان ساحلی (نمونه مورد مطالعه: منطقه 2 شهر قزوین)

مونا مهرانفر؛ جمال الدین سهیلی؛ رضا افهمی

دوره 11، شماره 43 ، مرداد 1401، صفحه 55-64

https://doi.org/10.34785/J011.2022.011

چکیده
  در دوران کنونی در حوزة گرافیک محیطی، به گرافیک محیطی و خلق تجربه‌های نو به منظور القای حس مکان، اهمیت چندانی داده نشده و گرافیک محیطی در این عرصه با سکون و بی تحرکی روبه روست. این امر ناشی از عدم شناخت و پرداخت کافی به آن در پژوهش‌های راهبردی است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی_کمی از نوع توصیفی_پیمایشی و ابزار کتابخانه ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند تنظیم مجدد زمین در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

فهیمه نامور؛ خلیل حاجی پور؛ امیر حسین شبانی؛ محمود محمدی

دوره 11، شماره 43 ، مرداد 1401، صفحه 65-76

https://doi.org/10.34785/J011.2022.915

چکیده
  رشد وگسترش فزاینده شهرها در دهه‌های اخیر باعث تبدیل اراضی کشاورزی، بالا رفتن هزینه‌های خدمات‌رسانی شهری، عدم توجه و رسیدگی به بافت‌های فرسوده در قالب توسعه درونزا شده است. شهر شیراز نیز با دارا بودن هزار و 700 هکتار بافت فرسوده از مسائل یادشده برکنار نبوده است. در سال­های اخیر توجه به بافت فرسوده و توسعه درونزا مورد توجه قرار گرفته­ ...  بیشتر

منظر شهری
وا کاوی زبان پنهان کلانشهر مدرن تهران از نگاه آثار سینمایی منتخب سال 1395 ایران

نازیلا رشیدپور؛ محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان

دوره 11، شماره 43 ، مرداد 1401، صفحه 77-86

https://doi.org/10.34785/J011.2022.166

چکیده
  کلانشهر به مثابه فضای اجتماعی و تولید فرهنگی مدرنیته و اقتصاد سرمایه­ داری برای انتقال معانی مرجح فضایی آکنده از محتوا و معنای رمزگذاری شده است که برای رمزگشایی فارغ از روش­های متداول پوزیتویستی نیازمند تجربه پدیدارشناسانه و خوانش نشانه­ شناسانه مناظر ذهنی آگاهانه و ناآگاهانه ­ای است که توسط قدرت، گفتمان حاکم و ایدئولوژی ...  بیشتر

طراحی شهری
بررسی تاثیر نشانههای شهری بر مسیریابی کودکان (نمونه مورد مطالعه: محله سجاد مشهد)

شیما عابدی؛ ساناز سعیدی مفرد

دوره 11، شماره 43 ، مرداد 1401، صفحه 87-98

https://doi.org/10.34785/J011.2022.970

چکیده
  مسیریابی توانایی شناسایی موقعیت مکانی و رسیدن به مقصد، حرکت در محیط‌های فضایی است. این موضوع در خصوص کودکان که معمولاً استقلال و تجربه کافی در جابه‌جایی در محیط‌های شهری را ندارند، بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر نشانه‌های شهری بر مسیریابی کودکان در فضای شهری تدوین گردیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی و ...  بیشتر